Przejdź do treści
1
2
Przejdź do stopki

Zbiorcza roczna ocena wody na pływalni za sezon 2019/2020

Zbiorcza roczna ocena wody na pływalni za sezon 2019/2020

Treść

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu działając na podstawie art. 12. ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 195) oraz & 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz.2016) w wyniku przeprowadzonej oceny jakości wody na pływalniach stwierdza, iż woda na pływalni odkrytej "Kąpielisko Baseny Radwanów" w Piwnicznej-Zdroju odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016).

 

Dotyczy: zbiorczej rocznej oceny wody na pływalni za sezon 2019/2020

 

Decyzja do pobrania w załączniku poniżej.

312756