Przejdź do treści
1
2
Przejdź do stopki

Wytyczne dla zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na Kąpielisku Baseny Radwanów

Wytyczne dla zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na Kąpielisku Baseny Radwanów

Treść

Wytyczne dla zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na Kąpielisku Baseny Radwanów

 

Wytyczne dla zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na Kąpielisku Baseny Radwanów

 • w strefie wejścia/kasy :
 1. Pozostawienie drzwi wejściowych otwartych przez cały czas działania obiektu, co pozwoli unikać ich dotykania.
 2. Bezpośrednio przed kasą może znajdować się jedna osoba.
 3. Prowadzenie dezynfekcji bransoletek i kluczy (do szafek) po każdym użytkowniku.
 • w przebieralni i w strefie z prysznicami:
 1. W przebieralniach zbiorowych pozostawienie tylko ograniczoną liczbę szafek, z możliwością zachowania dystansu osób korzystających z szatni.
 2. Z pryszniców jednocześnie mogą korzystać dwie osoby.
 3. Prowadzenie dezynfekcji szafek po każdym użytkowniku.

Zapewnienie bezpieczeństwa klientów

 

 1. Na basenie wewnętrznym może jednorazowo znajdować się 12 osób (maksymalnie z jednego toru mogą korzystać 4 osoby jednocześnie).
 2. Na basenach zewnętrznych (wraz z terenem plaży) może jednorazowo znajdować się 800 osób.
 3. Zachowanie niezbędnego dystansu 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzikai utrzymywanie minimalnej odległości od innych osób wynoszącej 2 m, także podczas pływania w basenie.
 4. Wyposażenie obiektu w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk przy wejściu, w przebieralni, przy umywalce w toalecie oraz w pomieszczeniu z natryskami.
 5. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez użytkowników przy wejściu na teren obiektu.
 6. Przestrzeganie zasad higieny użytkowników na pływalniach - obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej. Przestrzeganie ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej, przejście do hali basenowej przez brodzik do płukania stóp.
 7. Równomierne rozmieszczenie osób kąpiących się lub pływających w niecce basenowej.
 8. Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
 9. Ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.
 10. Dezynfekowanie powierzchni wspólnych w strefie wejścia, szatni, przebieralni, z którymi stykają się użytkownicy – regularnie (kilka razy w ciągu dnia).

Zapewnienie bezpieczeństwa klientów przy zamawianiu i spożywaniu posiłków.

 • Odległość między blatami stolików (od ich brzegów) powinna wynosić min. 2 m.
 • Zasadę, że przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. W innym przypadku przy stoliku powinny siedzieć pojedyncze osoby, chyba, że odległości między nimi wynoszą min 1,5 m i nie siedzą oni naprzeciw siebie.
 • Przestrzeganie założenia, że w pomieszczeniu nie może przebywać więcej niż 1 osoba na 4m2.
 • Noszenie osłon ust i nosa oraz rękawiczek w przypadku gości lokalu gastronomicznego zajmujących miejsca siedzące i w trakcie konsumpcji nie jest wymagane.

1.Usługa na miejscu:

 • przynoszenie zamówień na tacach,
 • mycie i dezynfekowanie tac każdorazowo po użyciu.

2.Usługa na  wynos:

 • wydawanie zamówień na ladzie,
 1. Usunięcie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetniki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio do zamówienia przez obsługę.

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u użytkownika zakażenia koronawirusem

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren lokalu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).
 3. Ustalenie listy pracowników oraz użytkowników, o ile to możliwe, obecnych w tym samym czasie w obiekcie, którzy mieli kontakt z zakażonym i przekazanie zalecenia stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl.

Wytyczne dla zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na Kąpielisku Baseny Radwanów

Wytyczne dla zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na Kąpielisku Baseny Radwanów

Treść

Wytyczne dla zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na Kąpielisku Baseny Radwanów

 

Wytyczne dla zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na Kąpielisku Baseny Radwanów

 • w strefie wejścia/kasy :
 1. Pozostawienie drzwi wejściowych otwartych przez cały czas działania obiektu, co pozwoli unikać ich dotykania.
 2. Bezpośrednio przed kasą może znajdować się jedna osoba.
 3. Prowadzenie dezynfekcji bransoletek i kluczy (do szafek) po każdym użytkowniku.
 • w przebieralni i w strefie z prysznicami:
 1. W przebieralniach zbiorowych pozostawienie tylko ograniczoną liczbę szafek, z możliwością zachowania dystansu osób korzystających z szatni.
 2. Z pryszniców jednocześnie mogą korzystać dwie osoby.
 3. Prowadzenie dezynfekcji szafek po każdym użytkowniku.

Zapewnienie bezpieczeństwa klientów

 

 1. Na basenie wewnętrznym może jednorazowo znajdować się 12 osób (maksymalnie z jednego toru mogą korzystać 4 osoby jednocześnie).
 2. Na basenach zewnętrznych (wraz z terenem plaży) może jednorazowo znajdować się 800 osób.
 3. Zachowanie niezbędnego dystansu 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzikai utrzymywanie minimalnej odległości od innych osób wynoszącej 2 m, także podczas pływania w basenie.
 4. Wyposażenie obiektu w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk przy wejściu, w przebieralni, przy umywalce w toalecie oraz w pomieszczeniu z natryskami.
 5. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez użytkowników przy wejściu na teren obiektu.
 6. Przestrzeganie zasad higieny użytkowników na pływalniach - obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej. Przestrzeganie ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej, przejście do hali basenowej przez brodzik do płukania stóp.
 7. Równomierne rozmieszczenie osób kąpiących się lub pływających w niecce basenowej.
 8. Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
 9. Ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.
 10. Dezynfekowanie powierzchni wspólnych w strefie wejścia, szatni, przebieralni, z którymi stykają się użytkownicy – regularnie (kilka razy w ciągu dnia).

Zapewnienie bezpieczeństwa klientów przy zamawianiu i spożywaniu posiłków.

 • Odległość między blatami stolików (od ich brzegów) powinna wynosić min. 2 m.
 • Zasadę, że przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. W innym przypadku przy stoliku powinny siedzieć pojedyncze osoby, chyba, że odległości między nimi wynoszą min 1,5 m i nie siedzą oni naprzeciw siebie.
 • Przestrzeganie założenia, że w pomieszczeniu nie może przebywać więcej niż 1 osoba na 4m2.
 • Noszenie osłon ust i nosa oraz rękawiczek w przypadku gości lokalu gastronomicznego zajmujących miejsca siedzące i w trakcie konsumpcji nie jest wymagane.

1.Usługa na miejscu:

 • przynoszenie zamówień na tacach,
 • mycie i dezynfekowanie tac każdorazowo po użyciu.

2.Usługa na  wynos:

 • wydawanie zamówień na ladzie,
 1. Usunięcie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetniki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio do zamówienia przez obsługę.

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u użytkownika zakażenia koronawirusem

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren lokalu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).
 3. Ustalenie listy pracowników oraz użytkowników, o ile to możliwe, obecnych w tym samym czasie w obiekcie, którzy mieli kontakt z zakażonym i przekazanie zalecenia stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl.

Wytyczne dla zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na Kąpielisku Baseny Radwanów

Wytyczne dla zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na Kąpielisku Baseny Radwanów

Treść

Wytyczne dla zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na Kąpielisku Baseny Radwanów

 

Wytyczne dla zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na Kąpielisku Baseny Radwanów

 • w strefie wejścia/kasy :
 1. Pozostawienie drzwi wejściowych otwartych przez cały czas działania obiektu, co pozwoli unikać ich dotykania.
 2. Bezpośrednio przed kasą może znajdować się jedna osoba.
 3. Prowadzenie dezynfekcji bransoletek i kluczy (do szafek) po każdym użytkowniku.
 • w przebieralni i w strefie z prysznicami:
 1. W przebieralniach zbiorowych pozostawienie tylko ograniczoną liczbę szafek, z możliwością zachowania dystansu osób korzystających z szatni.
 2. Z pryszniców jednocześnie mogą korzystać dwie osoby.
 3. Prowadzenie dezynfekcji szafek po każdym użytkowniku.

Zapewnienie bezpieczeństwa klientów

 

 1. Na basenie wewnętrznym może jednorazowo znajdować się 12 osób (maksymalnie z jednego toru mogą korzystać 4 osoby jednocześnie).
 2. Na basenach zewnętrznych (wraz z terenem plaży) może jednorazowo znajdować się 800 osób.
 3. Zachowanie niezbędnego dystansu 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzikai utrzymywanie minimalnej odległości od innych osób wynoszącej 2 m, także podczas pływania w basenie.
 4. Wyposażenie obiektu w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk przy wejściu, w przebieralni, przy umywalce w toalecie oraz w pomieszczeniu z natryskami.
 5. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez użytkowników przy wejściu na teren obiektu.
 6. Przestrzeganie zasad higieny użytkowników na pływalniach - obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej. Przestrzeganie ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej, przejście do hali basenowej przez brodzik do płukania stóp.
 7. Równomierne rozmieszczenie osób kąpiących się lub pływających w niecce basenowej.
 8. Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
 9. Ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.
 10. Dezynfekowanie powierzchni wspólnych w strefie wejścia, szatni, przebieralni, z którymi stykają się użytkownicy – regularnie (kilka razy w ciągu dnia).

Zapewnienie bezpieczeństwa klientów przy zamawianiu i spożywaniu posiłków.

 • Odległość między blatami stolików (od ich brzegów) powinna wynosić min. 2 m.
 • Zasadę, że przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. W innym przypadku przy stoliku powinny siedzieć pojedyncze osoby, chyba, że odległości między nimi wynoszą min 1,5 m i nie siedzą oni naprzeciw siebie.
 • Przestrzeganie założenia, że w pomieszczeniu nie może przebywać więcej niż 1 osoba na 4m2.
 • Noszenie osłon ust i nosa oraz rękawiczek w przypadku gości lokalu gastronomicznego zajmujących miejsca siedzące i w trakcie konsumpcji nie jest wymagane.

1.Usługa na miejscu:

 • przynoszenie zamówień na tacach,
 • mycie i dezynfekowanie tac każdorazowo po użyciu.

2.Usługa na  wynos:

 • wydawanie zamówień na ladzie,
 1. Usunięcie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetniki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio do zamówienia przez obsługę.

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u użytkownika zakażenia koronawirusem

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren lokalu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).
 3. Ustalenie listy pracowników oraz użytkowników, o ile to możliwe, obecnych w tym samym czasie w obiekcie, którzy mieli kontakt z zakażonym i przekazanie zalecenia stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl.

Wytyczne dla zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na Kąpielisku Baseny Radwanów

Wytyczne dla zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na Kąpielisku Baseny Radwanów

Treść

Wytyczne dla zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na Kąpielisku Baseny Radwanów

 

Wytyczne dla zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na Kąpielisku Baseny Radwanów

 • w strefie wejścia/kasy :
 1. Pozostawienie drzwi wejściowych otwartych przez cały czas działania obiektu, co pozwoli unikać ich dotykania.
 2. Bezpośrednio przed kasą może znajdować się jedna osoba.
 3. Prowadzenie dezynfekcji bransoletek i kluczy (do szafek) po każdym użytkowniku.
 • w przebieralni i w strefie z prysznicami:
 1. W przebieralniach zbiorowych pozostawienie tylko ograniczoną liczbę szafek, z możliwością zachowania dystansu osób korzystających z szatni.
 2. Z pryszniców jednocześnie mogą korzystać dwie osoby.
 3. Prowadzenie dezynfekcji szafek po każdym użytkowniku.

Zapewnienie bezpieczeństwa klientów

 

 1. Na basenie wewnętrznym może jednorazowo znajdować się 12 osób (maksymalnie z jednego toru mogą korzystać 4 osoby jednocześnie).
 2. Na basenach zewnętrznych (wraz z terenem plaży) może jednorazowo znajdować się 800 osób.
 3. Zachowanie niezbędnego dystansu 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzikai utrzymywanie minimalnej odległości od innych osób wynoszącej 2 m, także podczas pływania w basenie.
 4. Wyposażenie obiektu w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk przy wejściu, w przebieralni, przy umywalce w toalecie oraz w pomieszczeniu z natryskami.
 5. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez użytkowników przy wejściu na teren obiektu.
 6. Przestrzeganie zasad higieny użytkowników na pływalniach - obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej. Przestrzeganie ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej, przejście do hali basenowej przez brodzik do płukania stóp.
 7. Równomierne rozmieszczenie osób kąpiących się lub pływających w niecce basenowej.
 8. Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
 9. Ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.
 10. Dezynfekowanie powierzchni wspólnych w strefie wejścia, szatni, przebieralni, z którymi stykają się użytkownicy – regularnie (kilka razy w ciągu dnia).

Zapewnienie bezpieczeństwa klientów przy zamawianiu i spożywaniu posiłków.

 • Odległość między blatami stolików (od ich brzegów) powinna wynosić min. 2 m.
 • Zasadę, że przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. W innym przypadku przy stoliku powinny siedzieć pojedyncze osoby, chyba, że odległości między nimi wynoszą min 1,5 m i nie siedzą oni naprzeciw siebie.
 • Przestrzeganie założenia, że w pomieszczeniu nie może przebywać więcej niż 1 osoba na 4m2.
 • Noszenie osłon ust i nosa oraz rękawiczek w przypadku gości lokalu gastronomicznego zajmujących miejsca siedzące i w trakcie konsumpcji nie jest wymagane.

1.Usługa na miejscu:

 • przynoszenie zamówień na tacach,
 • mycie i dezynfekowanie tac każdorazowo po użyciu.

2.Usługa na  wynos:

 • wydawanie zamówień na ladzie,
 1. Usunięcie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetniki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio do zamówienia przez obsługę.

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u użytkownika zakażenia koronawirusem

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren lokalu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).
 3. Ustalenie listy pracowników oraz użytkowników, o ile to możliwe, obecnych w tym samym czasie w obiekcie, którzy mieli kontakt z zakażonym i przekazanie zalecenia stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl.
306921