Przejdź do treści
1
2
Przejdź do stopki

Kąpielisko Baseny Radwanów czynne od 08.07.2020

Kąpielisko Baseny Radwanów czynne od 08.07.2020

Treść

 

Wytyczne dla zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na Kąpielisku Baseny Radwanów

 • w strefie wejścia/kasy :
 1. Pozostawienie drzwi wejściowych otwartych przez cały czas działania obiektu, co pozwoli unikać ich dotykania.
 2. Bezpośrednio przed kasą może znajdować się jedna osoba.
 3. Prowadzenie dezynfekcji bransoletek i kluczy (do szafek) po każdym użytkowniku.
 • w przebieralni i w strefie z prysznicami:
 1. W przebieralniach zbiorowych pozostawienie tylko ograniczoną liczbę szafek, z możliwością zachowania dystansu osób korzystających z szatni.
 2. Z pryszniców jednocześnie mogą korzystać dwie osoby.
 3. Prowadzenie dezynfekcji szafek po każdym użytkowniku.

Zapewnienie bezpieczeństwa klientów

 

 1. Na basenie wewnętrznym może jednorazowo znajdować się 12 osób (maksymalnie z jednego toru mogą korzystać 4 osoby jednocześnie).
 2. Na basenach zewnętrznych (wraz z terenem plaży) może jednorazowo znajdować się 800 osób.
 3. Zachowanie niezbędnego dystansu 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzikai utrzymywanie minimalnej odległości od innych osób wynoszącej 2 m, także podczas pływania w basenie.
 4. Wyposażenie obiektu w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk przy wejściu, w przebieralni, przy umywalce w toalecie oraz w pomieszczeniu z natryskami.
 5. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez użytkowników przy wejściu na teren obiektu.
 6. Przestrzeganie zasad higieny użytkowników na pływalniach - obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej. Przestrzeganie ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej, przejście do hali basenowej przez brodzik do płukania stóp.
 7. Równomierne rozmieszczenie osób kąpiących się lub pływających w niecce basenowej.
 8. Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
 9. Ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.
 10. Dezynfekowanie powierzchni wspólnych w strefie wejścia, szatni, przebieralni, z którymi stykają się użytkownicy – regularnie (kilka razy w ciągu dnia).

Zapewnienie bezpieczeństwa klientów przy zamawianiu i spożywaniu posiłków.

 • Odległość między blatami stolików (od ich brzegów) powinna wynosić min. 2 m.
 • Zasadę, że przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. W innym przypadku przy stoliku powinny siedzieć pojedyncze osoby, chyba, że odległości między nimi wynoszą min 1,5 m i nie siedzą oni naprzeciw siebie.
 • Przestrzeganie założenia, że w pomieszczeniu nie może przebywać więcej niż 1 osoba na 4m2.
 • Noszenie osłon ust i nosa oraz rękawiczek w przypadku gości lokalu gastronomicznego zajmujących miejsca siedzące i w trakcie konsumpcji nie jest wymagane.

1.Usługa na miejscu:

 • przynoszenie zamówień na tacach,
 • mycie i dezynfekowanie tac każdorazowo po użyciu.

2.Usługa na  wynos:

 • wydawanie zamówień na ladzie,
 1. Usunięcie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetniki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio do zamówienia przez obsługę.

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u użytkownika zakażenia koronawirusem

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren lokalu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).
 3. Ustalenie listy pracowników oraz użytkowników, o ile to możliwe, obecnych w tym samym czasie w obiekcie, którzy mieli kontakt z zakażonym i przekazanie zalecenia stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl.
336060