Przejdź do treści
1
2
Przejdź do stopki

Mistrzostwa w PŁYWANIU

Mistrzostwa w PŁYWANIU

Treść

Regulamin III Mistrzostw w Pływaniu w kategorii szkół podstawowych 
o Puchar Burmistrza  Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

organizowany w ramach

EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU

1. Cel zawodów:

- zachęcenie dzieci i młodzieży do korzystania z obiektów sportowych na terenie gminy,

- podsumowanie wakacyjnej akcji „basen na legitymację”,

- wyłonienie mistrzów w poszczególnych kategoriach,

- wyłonienie zwycięskiej szkoły,

- promowanie aktywności fizycznej poprzez udział w Europejskim Tygodniu Sportu.

2. Organizator:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju

- Miejsko Gminy Ośrodek Kultury

3. Termin:- 27.09.2019 r  - godz. 11.00 - basen na Radwanowie

4. Uczestnictwo:

- w zawodach uczestniczą uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Piwniczna-Zdrój

- każda szkoła ma prawo zgłosić po 5 uczniów w poniższych kategoriach wiekowych z podziałem na dziewczynki i chłopców.

Kategorie pływackie:

I kategoria – kl. I-III - 5 dz. + 5 ch.

II kategoria – kl. IV-VI- 5 dz. + 5 ch.

III kategoria – kl. VII-VII I- 5 dz. + 5 ch.

5. Zgłoszenia: 

- do 25.09.2019r na meil: j.jochymek@vp.pl

6. Punktacja zespołowa

- punktują wszyscy zawodnicy biorący udział w zawodach

- Im-25pkt , II m-23pkt, III m-22pkt, IV m-21pkt, Vm-20pkt …..

7. Nagrody: 

- miejsca od I-III –pamiątkowe dyplomy  i nagrody w każdej kategorii  z podziałem na dziewczynki i chłopców.

- dyplomy dla wszystkich szkół

-puchar dla zwycięskiej szkoły

8. Program zawodów

Każdy uczestnik płynie stylem dowolnym, start z wody.

11.00 - rozpoczęcie zawodów (wszyscy mają już być po rozgrzewce)

11.10 - kl. I- III - wyścig dystans 15 m -dziewczynki

11.25 - kl. I-III - wyścig dystans 15 m -chłopcy

11.40 - kl. IV-VI - wyścig dystans 15 m -dziewczynki

12.00 - kl. IV-VI - wyścig dystans 15 m -chłopcy

12.15 - kl. VII-VIII - wyścig dystans 30 m -dziewczynki

12.30-kl.VII-VIII - wyścig dystans 30 m -chłopcy

9. Postanowienia końcowe:

- wyścigi rozgrywane zostaną „seriami na czas”,

- start z wody,

- obowiązują czepki pływackie,

- rozstrzygnięcia we wszelkich kwestiach spornych podejmuje sędzia główny zawodów, 

- organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione, skradzione,

- opiekunowie odpowiadają za swoje grupy,

- zakończenie zawodów odbędzie się 15 minut po przepłynięciu ostatniego zawodnika.

 

 

                                                                                                                   J. Jochymek

Mistrzostwa w PŁYWANIU

Mistrzostwa w PŁYWANIU

Treść

Regulamin III Mistrzostw w Pływaniu w kategorii szkół podstawowych 
o Puchar Burmistrza  Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

organizowany w ramach

EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU

1. Cel zawodów:

- zachęcenie dzieci i młodzieży do korzystania z obiektów sportowych na terenie gminy,

- podsumowanie wakacyjnej akcji „basen na legitymację”,

- wyłonienie mistrzów w poszczególnych kategoriach,

- wyłonienie zwycięskiej szkoły,

- promowanie aktywności fizycznej poprzez udział w Europejskim Tygodniu Sportu.

2. Organizator:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju

- Miejsko Gminy Ośrodek Kultury

3. Termin:- 27.09.2019 r  - godz. 11.00 - basen na Radwanowie

4. Uczestnictwo:

- w zawodach uczestniczą uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Piwniczna-Zdrój

- każda szkoła ma prawo zgłosić po 5 uczniów w poniższych kategoriach wiekowych z podziałem na dziewczynki i chłopców.

Kategorie pływackie:

I kategoria – kl. I-III - 5 dz. + 5 ch.

II kategoria – kl. IV-VI- 5 dz. + 5 ch.

III kategoria – kl. VII-VII I- 5 dz. + 5 ch.

5. Zgłoszenia: 

- do 25.09.2019r na meil: j.jochymek@vp.pl

6. Punktacja zespołowa

- punktują wszyscy zawodnicy biorący udział w zawodach

- Im-25pkt , II m-23pkt, III m-22pkt, IV m-21pkt, Vm-20pkt …..

7. Nagrody: 

- miejsca od I-III –pamiątkowe dyplomy  i nagrody w każdej kategorii  z podziałem na dziewczynki i chłopców.

- dyplomy dla wszystkich szkół

-puchar dla zwycięskiej szkoły

8. Program zawodów

Każdy uczestnik płynie stylem dowolnym, start z wody.

11.00 - rozpoczęcie zawodów (wszyscy mają już być po rozgrzewce)

11.10 - kl. I- III - wyścig dystans 15 m -dziewczynki

11.25 - kl. I-III - wyścig dystans 15 m -chłopcy

11.40 - kl. IV-VI - wyścig dystans 15 m -dziewczynki

12.00 - kl. IV-VI - wyścig dystans 15 m -chłopcy

12.15 - kl. VII-VIII - wyścig dystans 30 m -dziewczynki

12.30-kl.VII-VIII - wyścig dystans 30 m -chłopcy

9. Postanowienia końcowe:

- wyścigi rozgrywane zostaną „seriami na czas”,

- start z wody,

- obowiązują czepki pływackie,

- rozstrzygnięcia we wszelkich kwestiach spornych podejmuje sędzia główny zawodów, 

- organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione, skradzione,

- opiekunowie odpowiadają za swoje grupy,

- zakończenie zawodów odbędzie się 15 minut po przepłynięciu ostatniego zawodnika.

 

 

                                                                                                                   J. Jochymek

Mistrzostwa w PŁYWANIU

Mistrzostwa w PŁYWANIU

Treść

Regulamin III Mistrzostw w Pływaniu w kategorii szkół podstawowych 
o Puchar Burmistrza  Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

organizowany w ramach

EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU

1. Cel zawodów:

- zachęcenie dzieci i młodzieży do korzystania z obiektów sportowych na terenie gminy,

- podsumowanie wakacyjnej akcji „basen na legitymację”,

- wyłonienie mistrzów w poszczególnych kategoriach,

- wyłonienie zwycięskiej szkoły,

- promowanie aktywności fizycznej poprzez udział w Europejskim Tygodniu Sportu.

2. Organizator:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju

- Miejsko Gminy Ośrodek Kultury

3. Termin:- 27.09.2019 r  - godz. 11.00 - basen na Radwanowie

4. Uczestnictwo:

- w zawodach uczestniczą uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Piwniczna-Zdrój

- każda szkoła ma prawo zgłosić po 5 uczniów w poniższych kategoriach wiekowych z podziałem na dziewczynki i chłopców.

Kategorie pływackie:

I kategoria – kl. I-III - 5 dz. + 5 ch.

II kategoria – kl. IV-VI- 5 dz. + 5 ch.

III kategoria – kl. VII-VII I- 5 dz. + 5 ch.

5. Zgłoszenia: 

- do 25.09.2019r na meil: j.jochymek@vp.pl

6. Punktacja zespołowa

- punktują wszyscy zawodnicy biorący udział w zawodach

- Im-25pkt , II m-23pkt, III m-22pkt, IV m-21pkt, Vm-20pkt …..

7. Nagrody: 

- miejsca od I-III –pamiątkowe dyplomy  i nagrody w każdej kategorii  z podziałem na dziewczynki i chłopców.

- dyplomy dla wszystkich szkół

-puchar dla zwycięskiej szkoły

8. Program zawodów

Każdy uczestnik płynie stylem dowolnym, start z wody.

11.00 - rozpoczęcie zawodów (wszyscy mają już być po rozgrzewce)

11.10 - kl. I- III - wyścig dystans 15 m -dziewczynki

11.25 - kl. I-III - wyścig dystans 15 m -chłopcy

11.40 - kl. IV-VI - wyścig dystans 15 m -dziewczynki

12.00 - kl. IV-VI - wyścig dystans 15 m -chłopcy

12.15 - kl. VII-VIII - wyścig dystans 30 m -dziewczynki

12.30-kl.VII-VIII - wyścig dystans 30 m -chłopcy

9. Postanowienia końcowe:

- wyścigi rozgrywane zostaną „seriami na czas”,

- start z wody,

- obowiązują czepki pływackie,

- rozstrzygnięcia we wszelkich kwestiach spornych podejmuje sędzia główny zawodów, 

- organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione, skradzione,

- opiekunowie odpowiadają za swoje grupy,

- zakończenie zawodów odbędzie się 15 minut po przepłynięciu ostatniego zawodnika.

 

 

                                                                                                                   J. Jochymek

Mistrzostwa w PŁYWANIU

Mistrzostwa w PŁYWANIU

Treść

Regulamin III Mistrzostw w Pływaniu w kategorii szkół podstawowych 
o Puchar Burmistrza  Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

organizowany w ramach

EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU

1. Cel zawodów:

- zachęcenie dzieci i młodzieży do korzystania z obiektów sportowych na terenie gminy,

- podsumowanie wakacyjnej akcji „basen na legitymację”,

- wyłonienie mistrzów w poszczególnych kategoriach,

- wyłonienie zwycięskiej szkoły,

- promowanie aktywności fizycznej poprzez udział w Europejskim Tygodniu Sportu.

2. Organizator:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju

- Miejsko Gminy Ośrodek Kultury

3. Termin:- 27.09.2019 r  - godz. 11.00 - basen na Radwanowie

4. Uczestnictwo:

- w zawodach uczestniczą uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Piwniczna-Zdrój

- każda szkoła ma prawo zgłosić po 5 uczniów w poniższych kategoriach wiekowych z podziałem na dziewczynki i chłopców.

Kategorie pływackie:

I kategoria – kl. I-III - 5 dz. + 5 ch.

II kategoria – kl. IV-VI- 5 dz. + 5 ch.

III kategoria – kl. VII-VII I- 5 dz. + 5 ch.

5. Zgłoszenia: 

- do 25.09.2019r na meil: j.jochymek@vp.pl

6. Punktacja zespołowa

- punktują wszyscy zawodnicy biorący udział w zawodach

- Im-25pkt , II m-23pkt, III m-22pkt, IV m-21pkt, Vm-20pkt …..

7. Nagrody: 

- miejsca od I-III –pamiątkowe dyplomy  i nagrody w każdej kategorii  z podziałem na dziewczynki i chłopców.

- dyplomy dla wszystkich szkół

-puchar dla zwycięskiej szkoły

8. Program zawodów

Każdy uczestnik płynie stylem dowolnym, start z wody.

11.00 - rozpoczęcie zawodów (wszyscy mają już być po rozgrzewce)

11.10 - kl. I- III - wyścig dystans 15 m -dziewczynki

11.25 - kl. I-III - wyścig dystans 15 m -chłopcy

11.40 - kl. IV-VI - wyścig dystans 15 m -dziewczynki

12.00 - kl. IV-VI - wyścig dystans 15 m -chłopcy

12.15 - kl. VII-VIII - wyścig dystans 30 m -dziewczynki

12.30-kl.VII-VIII - wyścig dystans 30 m -chłopcy

9. Postanowienia końcowe:

- wyścigi rozgrywane zostaną „seriami na czas”,

- start z wody,

- obowiązują czepki pływackie,

- rozstrzygnięcia we wszelkich kwestiach spornych podejmuje sędzia główny zawodów, 

- organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione, skradzione,

- opiekunowie odpowiadają za swoje grupy,

- zakończenie zawodów odbędzie się 15 minut po przepłynięciu ostatniego zawodnika.

 

 

                                                                                                                   J. Jochymek

286755